“Moje umetniško raziskovanje se osredotoča na prepletenost kontinuuma med okoljem in kulturo preko planetarnega metabolizma. Z razvijanjem tehnoloških vmesnikov in odnosov z organskimi in mineralnimi akterji poskušam obravnavati postčloveško stanje, ki vključuje mehansko, digitalno in organsko logiko znotraj biopolitike in nekropolitike našega časa.”