Spekter

 
Simbioza je spekter. Process, ki ni omejen z določenim nizom diskretnih stanj in se zlahka spreminja brez vrzeli v kontinuumu. Nihajoče sožitje nenehno prehaja med zajedalstvom, priskledništvom in vzajemnostjo, ki se vedno znova vzpostavljajo glede učinke kompleksnosti v prepletu akterjev. V spektru možnih simbiotskih odnosov boj za obstanek tako izzveni le kot ena od možnih življenjskih strategij in ne edina, kar nam kapitalizem impregniran z individualizmom servira v vsakdanjih praksah. Združbe zemeljskih bakterij iz rodu Rhizobium, kot modelni organizmi zgornje teze, prehajajo po spektru sožitja od parazitizma preko komenzalizma do mutualizma v prepletu steklenih skulptur. Spremembe v spektru odnosov puščajo sledi na nitih prepleta v obliki barvnih premen.

 
Spekter, 2022
Serija Študije simbioze
Saša Spačal

 
Znanstveno svetovanje in tehnična podpora: Mirjan Švagelj
Steklopihaštvo: Zvonko Drobnič
Produkcija: Cukrarna, Muzeji in galerije mesta Ljubljane
 

Razstava
Vračanje pogleda, kuratorice Alenka Gregorič, Alenka Trebušak, Mara Anjoli Vujić, Mateja Podlesnik and Alenka Trebušak, Galerija Cukrarna, Ljubljana, Slovenija [Marec – Avgust 2023]
 

Spekter
Serija Študije simbioze
Saša Spačal

Biotehnološka skulptura

Galerija Cukrarna

2022