• agapea_2311__001
 • agapea_2311__002
 • agapea_2311__004
 • agapea_2311__006
 • agapea_2311__008
 • agapea_2311__012
 • agapea_2311__016
 • agapea_2311__020
 • agapea_2311__022
 • agapea_2311__024
 • agapea_2311__028
 • agapea_2311__032
 • agapea_2311__053
 • agapea_2311__063

“Zvok v albumu 2311 je sonični close-up, ki nas potopi v telo brez jasnih meja med sabo in zunanjim svetom, kajti sonarne koprene prekrivajo vse plasti zraka. Zvok prodira od povsod in se hkrati staplja z glasnim delovanjem življenjskih procesov v telesu; z dihanjem, utripanjem srca, toka krvi po žilah. Raziskuje prehajanja med notranjim in zunanjim. Album je komponiran iz točke, v kateri se individualni zvoki z intimno notranjo realnostjo, mislimi, občutki in spominom stapljajo z okoljskimi zvoki, ki ga zaznamujejo geografija, podnebje, živali in insekti.”
[…]
“Tri šumne kompozicije daljšega formata so mediji za gojenje občutljivosti do sveta, ki dvigajo zaznavno pozornost. Zvoki pronicajo skozi telo in povzročajo prepustnost čutil, ki poveže organizem s tkivom in žilami z drugimi organizmi in pojavi. Avtorica predlaga pogled na svet, ki ne obravnava živih organizmov kot ločenih enot. Telo leži razgaljeno z odprtimi porami, v katere prodirajo sončni žarki, blago bobnenje zemlje, sunki vetra, melodije, spomini, asociacije. Ni več telo tisto, ki poje, temveč zvok oddaja vse, kar prihaja v telo in se ponavlja v dolgih zankah med izvorom, ki lahko posluša in receptorjem, ki lahko tudi oddaja. Zaznavni spekter oddajnika/sprejemnika je znatno povečan.”
[…]
2311 je ambientalna glasba, ne v smislu žanra, temveč v učinku, ki povzroči, da se oddajnik/sprejemnik prestavi v totalno sonično okolje. Avtorica v dolgih sekvencah zastane pri uživanju v zgoščevanju zvoka in zdi se, da šum izhaja iz čustvene in taktilne potrebe, da bi ukrivila čas za pozorno poslušanje, ki ni podrejeno reguliranem času. Njen šum se plasti v mnogoterosti zvočnih izvirov. V počasnem ritmu se kopičijo številni nivoji glasbenih tem, ki rezonirajo vsaka v svojem spektru, kakor v naravnem okolju, kjer ima vsaka žival ali naravni pojav lastno zvočno nišo.”
[…]
Saša Spačal alias Agapea se poleg samostojnega raziskovanja zvočnih struktur igra s šumi v intermedijskih instalacijah, pri katerih ravno tako z različnimi biotehnološkimi sredstvi ali združevanjem živih sistemov, tehnologij in umetnosti pristopa k vprašanju o celostnem posthumanističnem zaznavanju okolja.”

Napotek za poslušanje:
Priporoča se glasno poslušanje s nizkotonskimi zvočniki za doživetje celotnega slušnočutnega spektra.

– iz spremnega teksta Ide Hiršenfelder alias beepblip

Kompoziciji 2323 in 1111 je izvedla in posnela Agapea, kompozicijo 2322 sta izvedli in posneli Saša Spačal alias Agapea in Ida Hiršenfelder alias beepblip.

Izdano pri založbi: Kamizdat
Oblika: Andro Giunio
USB in knjižica: Maruši ‘Maruji’ Hren
Licenca: Creative Commons Attribution-Share Alike-Non Commercial (CC BY-SA-NC)
Povezava: Bandcamp