• 20120915_interactivospresentationofprototypes_007_0
  • 20120915_interactivospresentationofprototypes_008_0
  • 20120915_interactivospresentationofprototypes_009_0
  • 20120915_interactivospresentationofprototypes_020_0

“Tehnologija ne definira učinka tehnologije na naš ekosistem. Tehnologija ne definira mej med naravnim in umetnim, ker ne obstaja kot ločena entiteta v okolju, ker ne obstaja kot artefakt, ki so ga naredile človeške roke. Tehnologija je okolje in obstaja v simbiozi z njim. Tehnologija je dinamična sila, s katero red lahko vznikne iz nereda. Tehnologija je vir fenomena.
Tehnologija ni preprosto le hiša, vas ali parazit. Nasprotno, tehnolgija je prožen in dinamičen most med redom in neredom, med praznino in nečem. Tehnologija se je vpisala v biološko in nebiološko, v inteligentno in neinteligentno. Tehnologija ni niti orožje niti vijak niti računalnik. Tehnologija je dinamika, ki omogoča, da iz kaosa misli, življenja in narave vzniknejo stroji, znanost in računalniki.” – Ollivier Dyens, Metal and Flesh, MIT Press

Mycophone_emergence vabi gledalca, da razišče moč tehnologije in vstopi v polje, v katerem biološko in nebiološko nista nič drugega kot vrsta materiala, s katerim se tehnologija kot dinamična sila ukvarja in z njim manipulira prek človeškega delovanja. Z odprtjem Mycophona_emergence, ‘biohakirane’ glasbene skrinjice, lahko raziščete novo obliko biotehnološkega organizma, ki oddaja zvoke kot mnogi biološki organizmi, če pa ga pobožate po poraščenem kožuhu, podobnem miceliju, se njegov glas spremeni in slišati je, kot bi predel. Kot vsa biološka bitja je tudi to treba vzdrževati in skrbeti zanj, da doseže svoj največji možni potencial. In kot vsi organizmi tudi ta deluje po določenih vzorcih, repetitivnih procesih, ki jih je treba upoštevati, da lahko obstaja in živi. Ti vzorci in procesi služijo za obdelavo signala, ki ga pošilja energija, ki jo z navijanjem oddaja ključek glasbene skrinjice. Vzorci so tako prisotni kot grafične podobe na laminatu, ki ustvarjajo ponavljajoči se zvok, katerega modulacija se dogodi s prenosom signala preko micelija.

Saša Spačal, Mirjan Švagelj in Anil Podgornik so razvili Mycophone_emergence v okviru delavnice Interactivos?’12 Ljubljana: Studiolab, Medialab-Prado, Ljudmila, SGMK. Fotografije Helena Božič. Blog o delu Mycophone_emergence in o projektu Mycophone_genus.

Razstave
_Werkstatt am Hauptplatz, Linz, Avstrija [2013]
_Enter 6: Biopolis, Praga, Češka [2013]
_Device_art 4.013, Praga, Češka [2013]
_Interactivos?’12, Ljubljana, Slovenija [2012]