• mycophone_unison_1_0
  • mycophone_unison_1
  • 1n1a9415
  • mycophone_unison_2
  • 1n1a9412

»Ljudje smo iz vesolja – notranjosti in zunanjosti ni. Obstaja le intra-akcija iz notranjosti kot del sveta v njegovem postajanju.« – Karen Barad, Meeting the Universe Halfway

Materija je vedno definirana z glediščem, a kaj če telo opazovalca ni več eno samo?
Ekološke združbe mikroorganizmov, kot so bakterije, glive in arheje, ki sestavljajo človeški mikrobiom, kažejo na pluralnost človeškega telesa, ki ga ne moremo več dojemati kot eno, temveč kot mnoštvo, multipliciteto entitet. Multipliciteta telesa ne deluje kot eno. Vsaka biološka entiteta ima svojo vlogo, ki jo udejanji v sodelovanju z drugimi ali sama. Dejanje definira in aktivira entitete potrebne za izvršitev, ki jo hoče okolje. V tistem trenutku vznikne telo preko intra-akcije z okoljem, v tistem trenutku telo postane in je zaznano kot eno, kljub temu da so njegove entitete vedno mnogokratne in nikoli iste v naslednji intra-akciji. Enost telesa kot takšnega se pojavi zgolj v specifičnem prostor-času preko intra-akcije, nato pa se razprši v multipliciteto entitet, ki pričakujejo svoje naslednje postajanje.

Mycophone_unison v prostor-času multiplicitet deluje kot navigacijska naprava. Zvočni zemljevid intra-akcije med tremi mikrobiomi teles avtorjev in gledalca. S pritiskom na prstni odtis gledalec pošlje signal zemljevidu, na katerem ga ozvoči osrednja nebesna plošča in hkrati posreduje mikrobiomom, da ga modulirajo kot zvok sozvočja. Multiplicitete teles avtorjev slišimo kot eno za kratek trenutek v tukaj-in-zdaj.

Delo Mycophone_unison so razvili Saša Spačal, Dr. Mirjan Švagelj and Anil Podgornik v sodelovanju z Multimedijskim centrom KIBLA. Fotografije Boštjan Lah / KIBLA Arhiv. Blog o delu Mycophone_unison in blog o projektu Mycophone_genus.

Razstave
Athens Digital Arts Festival: Singularity now, Atene, Grčija [Maj 2018]
SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana, Slovenija [Okt. 2017]
Kunigunda – Festival mladih kultur, Velenje, Slovenija [Avg. 2017]
Maker Faire Ljubljana, Ljubljana, Slovenija [Maj 2017]
Excursion: Ecologies, Transmediale, Silent Green, Berlin, Nemčija [Feb. 2017]
The Other Selves. On the Phenomenon of the Microbiome, Art Laboratory Berlin, Berlin, Nemčija [Feb. – April 2016]
Simbiom – ekonomija simbioze, Muzej sodobne umetnosti Metelkova – MSUM+, Ljubljana, Slovenija [Dec. 2016]
Sonica – Festival of Transitory Art, MoTA – Museum of Transitory Art, Ljubljana, Slovenija [Nov. 2014]
Soft Control: Tomorrow festival, Dom Omladine, Beograd, Srbija [Nov. 2014]
International Triennial of New Media Art 2014, National Art Museum of China, Peking, Kitajska [Jun. 2014]
Galerija Dimenzija napredka, Nova Gorica, Slovenija [Dec. 2013]
MFRU – KIBLIX 2013: Ko svetovi trčijo, Maribor, Slovenija [Nov. 2013]

Predavanje
84e du Congrès de l’Acfas: Symposium L’identité humaine au prisme du microbiome: perspectives artistiques et enjeux philosophiques, Montreal, Canada [Maj 2016]