2311

 • agapea_2311__001
 • agapea_2311__002
 • agapea_2311__004
 • agapea_2311__006
 • agapea_2311__008
 • agapea_2311__012
 • agapea_2311__016
 • agapea_2311__020
 • agapea_2311__022
 • agapea_2311__024
 • agapea_2311__028
 • agapea_2311__032
 • agapea_2311__053
 • agapea_2311__063

 

“Zvok v albumu 2311 je sonični close-up, ki nas potopi v telo brez jasnih meja med sabo in zunanjim svetom, kajti sonarne koprene prekrivajo vse plasti zraka. Zvok prodira od povsod in se hkrati staplja z glasnim delovanjem življenjskih procesov v telesu; z dihanjem, utripanjem srca, toka krvi po žilah. Raziskuje prehajanja med notranjim in zunanjim. Album je komponiran iz točke, v kateri se individualni zvoki z intimno notranjo realnostjo, mislimi, občutki in spominom stapljajo z okoljskimi zvoki, ki ga zaznamujejo geografija, podnebje, živali in insekti.”
[…]
“Tri šumne kompozicije daljšega formata so mediji za gojenje občutljivosti do sveta, ki dvigajo zaznavno pozornost. Zvoki pronicajo skozi telo in povzročajo prepustnost čutil, ki poveže organizem s tkivom in žilami z drugimi organizmi in pojavi. Avtorica predlaga pogled na svet, ki ne obravnava živih organizmov kot ločenih enot. Telo leži razgaljeno z odprtimi porami, v katere prodirajo sončni žarki, blago bobnenje zemlje, sunki vetra, melodije, spomini, asociacije. Ni več telo tisto, ki poje, temveč zvok oddaja vse, kar prihaja v telo in se ponavlja v dolgih zankah med izvorom, ki lahko posluša in receptorjem, ki lahko tudi oddaja. Zaznavni spekter oddajnika/sprejemnika je znatno povečan.”
[…]
2311 je ambientalna glasba, ne v smislu žanra, temveč v učinku, ki povzroči, da se oddajnik/sprejemnik prestavi v totalno sonično okolje. Avtorica v dolgih sekvencah zastane pri uživanju v zgoščevanju zvoka in zdi se, da šum izhaja iz čustvene in taktilne potrebe, da bi ukrivila čas za pozorno poslušanje, ki ni podrejeno reguliranem času. Njen šum se plasti v mnogoterosti zvočnih izvirov. V počasnem ritmu se kopičijo številni nivoji glasbenih tem, ki rezonirajo vsaka v svojem spektru, kakor v naravnem okolju, kjer ima vsaka žival ali naravni pojav lastno zvočno nišo.”
[…]
“Saša Spačal alias Agapea se poleg samostojnega raziskovanja zvočnih struktur igra s šumi v intermedijskih instalacijah, pri katerih ravno tako z različnimi biotehnološkimi sredstvi ali združevanjem živih sistemov, tehnologij in umetnosti pristopa k vprašanju o celostnem posthumanističnem zaznavanju okolja.”

Napotek za poslušanje:
Priporoča se glasno poslušanje s nizkotonskimi zvočniki za doživetje celotnega slušnočutnega spektra.

– iz spremnega teksta Ide Hiršenfelder alias beepblip

 

 

Kompoziciji 2323 in 1111 
Saša Spačal alias Agapea 

Kompozicija 2322
Agapea in Ida Hiršenfelder alias beepblip

 

Založba: Kamizdat
Oblika: Andro Giunio
USB in knjižica: Maruši ‘Maruji’ Hren
Licenca: Creative Commons Attribution-Share Alike-Non Commercial (CC BY-SA-NC)
Bandcamp

2311
Agapea
Saša Spačal

Album

Kamizdat
2015