Inspirij

 

“Povezovalne sposobnosti post-človeškega subjekta niso omejene na človeško vrsto, ampak vključujejo vse ne-antropomorfne elemente, začenši z zrakom, ki ga dihamo.” – Rosi Braidotti

Biotehnološka instalacija Inspirij* je dihalna postaja, ki odmerja zrak obogaten z zemeljsko bakterijo Mycobacterium vaccae, za katero so znanstveniki ugotovili, da pri ljudeh izboljšuje razpoloženje, zmanjšuje tesnobo in dviga mentalne zmogljivosti. Doza odmerjenega zraka pa za dihalnimi maskami ni vedno zagotovljena ali vselej enakomerno obogatena. Človek z vdihom in izdihom vedno znova vzpostavlja intimno povezavo z okoljem, a kaj se zgodi, ko ta postane tehnološko mediirana in pogojena? Vprašanje je, kdo ali mogoče kaj bo odmerjalo doze? Kaj bo v njih? Kdo bo preživel?

 

 

V centralnem bioreaktorju Inspirija se zrak nasiči z delci bakterije Mycobacterium vaccae z razpadanjem alginatnih kapsul napolnjenih z bakterijami in prstjo. Doza bakterije sreče je odmerjena s prepihovanjem zraka čez tri prekate bioreaktorja. Zrak potuje iz spodnjega do zgornjega in sproti odnaša aerosole bakterije, nato jih puhne proti dihalnim maskam, kjer jih obiskovalci lahko vdihnejo. Vendar izpuhi niso zagotovljeni, niti enakomerno odmerjeni. Tlačni cilindri in baloni za oživljanje potiskajo zrak sreče skozi maske v mirnem ritmu in neenakih dozah. Pred maskami nismo vsi enaki, kako bomo dihali?

 

 

Dihalna postaja Inspirij preko diha išče pozitivno povezavo s planetom, ki ga naseljujemo, a se hkrati zaveda, da je in bo izmenjava neenakomerno tehnološko mediirana, nadzorovana in dozirana.

 

*Naslov instalacije izhaja faze v procesu dihanja, ki se imenuje insprij ali vdih. Beseda izhaja in inspirare [lat.]: vdahniti življenje; vstaviti v srce ali v misel nekoga.

 

__

 

PLANETARNI METABOLIZEM V INTRA-AKCIJI S ČLOVEŠKIM TELESOM

Vsi, človeški in nečloveški akterji, smo potopljeni v planetarni metabolizem snovi, ki krožijo med litosfero, atmosfero, hidrosfero in biosfero.  Biogeokemijsko kroženje med sferami poganjajo povratne zanke presnove mikroorganizmov, ki povezujejo vse biološke in tehnološke akterje v intra_fluks** izmenjav in odnosov. Vsi atomi našega planeta imajo v svoji povratni zanki tudi fazo zemeljske presnove.

 

 

Zemeljsko bakterijo Mycobacterium vaccae ali Zlati bacil znanstveniki imenujejo tudi bakterija sreče, ker kot zračni nepatogeni aerosol vstopa v človeška telesa in ugodno vpliva na stopnjo zadovoljstva človeka z regulacijo serotonina oziroma hormona sreče. Raziskave jo obravnavajo tudi kot potencialni antidepresiv, imunomodulator, antihistaminik in možganski stimulator.
A dihanje v Inspiriju svoje moči ne nosi samo v substancah, ki jih presnavlja. Preko vagusnega živca so pljuča povezana z vsemi človeškimi organi, ritem diha tako vpliva na stanje celotnega telesa. Edino z dihom lahko človek z voljo vpliva na delovanje vseh organskih sistemov, lahko ga zavestno vzdraži ali pomiri z odmerjeno dolžino in globino diha. Inspirij vdihovalcem podaja ritem, ki ima moč umiriti in sprostiti.

Dihanje je ena od povratnih zank, katere človeka prepletajo z okoljem. Med prvim vdihom in zadnjim izdihom se v pljučih presnavlja mešanica plinov in aerosolov, ki organizmu bodisi koristijo ali škodujejo. Njihova doza vpliva na kvaliteto življenja in v najbolj mejnih trenutkih odloča o njegovem obstoju. Problem onesnaženega zraka se kaže v številnih smrtnih žrtvah, ki se iz leta v leto povečuje v urbanih središčih. Intenzivna urbanizacija in krčenje gozdnih površin pa situacijo zgolj še poslabšujeta.
Dihalna postaja Inspirij preko diha išče pozitivno povezavo s planetom, ki ga naseljujemo, a se hkrati zaveda, da je in bo izmenjava neenakomerno tehnološko mediirana, nadzorovana in dozirana.

**Intra_fluks [neologizem]: Pretok intra-akcij, ki se dogaja med akterji planetarnega metabolizma.

 

Inspiration, 2018
Saša Spačal

Svetovanje, mikrobiologija: dr. Mirjan Švagelj
Kurator: Jani Pirnat
Steklo: Pero Kolobarić, Zvonko Drobnič
Konstrukcija: Scenart
Fotografije: Miha Godec, Saša Spačal
Zahvala: Jurij Krpan
Spletna stran: Inspiration
Produkcija: Projekt Atol Institute

Razstava
Galerija VžigalicaMuzej in galerije mesta Ljubljane, Ljubljana, Slovenija [Nov. 2018 – Jan. 2019]

Inspirij
Saša Spačal

Biotehnološka instalacija

Projekt Atol
Galerija Vžigalica
Muzej in galerije mesta Ljubljane
2018